linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Slovėnija

Sukurta 2014.02.27

1991 m. gegužės 16 d. Slovėnija pripažino atkurtos Lietuvos nepriklausomybę de jure.

1991 m. lapkričio 22 d. užmegzti diplomatiniai santykiai.

1998–2001 m. pirmoji Lietuvos ambasadorė Slovėnijai buvo Gintė Bernadeta Damušis (rezidavo Austrijoje).

1992–1996 m. pirmasis Slovėnijos ambasadorius Lietuvai buvo Ivo Vajgl (rezidavo Švedijoje).