linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Išstojimo sutarties projektas

Sukurta 2019.01.31 / Atnaujinta 2020.01.23 08:24

2019 m. spalio 17 d. EVT vadovai pritarė atnaujintam Išstojimo sutarties tekstui (bei Šiaurės Airijos protokolui) ir Politinei deklaracijai.

Išstojimo sutarties projekto svarbiausi elementai

  • ES piliečiai: Išstojimo sutartis apims visus ES piliečius ir jų šeimos narius, teisėtai gyvenančius JK; jų turimos teisės (toliau gyventi, dirbti, studijuoti JK) bus apsaugotos remiantis ES teise visą jų gyvenimo laikotarpį. Išstojimo sutarties nuostatos dėl piliečių bus aiškinamos remiantis ES teise ir ESTT jurisprudencija. Sutarta, kad JK piliečiai ir ES 27 piliečiai, atvykstantys per pereinamąjį laikotarpį, turės tokias pat teises ir garantijas kaip ir tie, kurie atvyko iki „Brexit“ dienos. Asmenys galės tiesiogiai remtis Išstojimo sutarties nuostatomis JK teismuose. Dėl piliečių teisių 8 metus JK teismai galės kreiptis išaiškinimo į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT).
  • Finansinės nuostatos: JK laikysis savo finansinių įsipareigojimų pagal einamąją ES Daugiametę finansinę programą iki 2020 m. gruodžio 31 d., t.y. iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Jeigu pereinamasis laikotarpis būtų pratęsiamas, sprendimą dėl papildomo JK finansinio indėlio į ES biudžetą turės priimti Jungtinis komitetas. Jei nesutariama dėl JK kontribucijos, nepriimamas  sprendimas dėl pereinamojo laikotarpio pratęsimo. 
  • Pereinamasis laikotarpis - bus ribotas laike (nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 gruodžio 31 d.). Jo metu JK nebedalyvaus ES sprendimų priėmimo procese, tačiau išlaikys visus bendrosios rinkos, muitų sąjungos ir ES politikos privalumus, todėl turės laikytis visų ES taisyklių, tartum būtų valstybė narė. Numatoma pereinamojo laikotarpio vienkartinio pratęsimo galimybė vieneriems arba dvejiems metams (t.y. iki 2021 arba 2022 m. gruodžio 31 d.).
  • Ginčų sprendimas – steigiamas Jungtinis komitetas. Jei jis neišsprendžia ginčo, gali būti steigiamas arbitrų panelis. Jei panelis sutinka, kad tai ES teisės klausimas – referuojama į ESTT ir ginčas sprendžiamas pagal jo išaiškinimą. Jei arbitražo sprendimai neįgyvendinami, numatyta galimybė suspenduoti atitinkamas Išstojimo sutarties arba susitarimo dėl ateities santykių dalis.
  • ESTT jurisdikcija – JK turės taikyti galiojančią ES acquis iki pereinamojo laikotarpio pabaigos; po to JK teismai turės atsižvelgti į ESTT sprendimus (shall have due regard). Toks modelis galioja EEE.
  • Administracinės procedūros – Naujos administracinės procedūros gali būti inicijuojamos 4 metus po pereinamojo laikotarpio pabaigos remiantis faktais, atsiradusiais iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.
  • Geografinės nuorodos – JK per savo nacionalinę teisinę sistemą saugos visas ES geografines nuorodas iki naujos sutarties sudarymo.
  • Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos – Numato, kad Airijos saloje (tarp Šiaurės ir Pietų) muitinės patikros nebus, nors formaliai Šiaurės Airija kartu su JK nebedalyvaus ES Muitų sąjungoje. Visos muitinės patikros bus už salos ribų, t. y. prekės bus tikrinamos prieš atvykstant į Airijos salą pagal ES muitų taisykles, išskyrus iš JK keliaujančias rizikos nekeliančias prekes, kurios nebus tikrinamos visai (pvz., asmeninio naudojimo). Visoje saloje galios ES reguliacinės taisyklės.  Šiaures Airijos parlamentas po 4 metų nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos turės pritarti tolimesniam protokolo taikymui. Priklausomai nuo balsavimo procedūros (paprasta dauguma ar cross-party) taikymas galės būti pratęstas 4 arba 8 metų laikotarpiui. Nepritarus, įsijungs 2 metų „atšalimo“ periodas. Jei nepavyks priimti sprendimo, protokolas automatiškai galios toliau.

Politinė deklaracija dėl ES ir JK ateities santykių pagrindų.

Numatyta, kad ES ir JK derėsis dėl plačios ir išsamios laisvosios prekybos sutarties, kuri turės išlaikyti vienodas konkurencines sąlygas ES VN ir JK. Taip pat numatyta, kad ES ir JK išlaikys glaudžią partnerystę užsienio politikos, vidaus ir išorės saugumo srityse.