Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JUNGTINĖJE DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖJE, OMANO SULTONATUI, AFRIKOS SĄJUNGAI,FEDERACINEI DEMOKRATINEI ETIOPIJOS RESPUBLIKAI IR PORTUGALIJOS RESPUBLIKAI

Adresas: Lithuania House, 2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE, UNITED KINGDOM

plačiau »

Tel. +44 (0)20 7592 2840
Faksas +44 (0)20 7592 2864
El. paštas

Darbo galimybės

Sukurta 2014.03.13 / Atnaujinta 2018.03.21 18:00

Ambasada skelbia atranką raštvedžio (konsulinės funkcijos) pareigoms užimti:

Pagrindinių pareigų apibūdinimas:

Ambasados raštvedžio pareigybė yra reikalinga padėti teikti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams konsulines paslaugas, taip pat padėti tvarkyti ir valdyti su konsulinių paslaugų teikimų susijusius dokumentus ir informaciją.

Raštvedys pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus, atsiliepia telefonu, administruoja skambučius. Raštvedys priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją, rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais, atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu. Formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą; Pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene. Ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:

turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

Kita:

Atrinktas kandidatas turės gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija. 2018 metų birželio mėn. planuojama pasirašyti darbo sutartis bandomajam laikotarpiui (2 mėn.). Darbuotojui (-ai) sėkmingai pabaigus bandomąjį laikotarpį, su juo/ja bus pasirašoma terminuota darbo sutartis.

Kandidatus prašome iki 2018 m. balandžio 3 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą), gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių darytą nuotrauką.

Pokalbis (interviu) su atrinktais kandidatais planuojamas 2018 m. balandžio 19-24 d.

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje ieško valytojo(s).

Reikalavimai:

turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;

gerai mokėti lietuvių kalbą (anglų kalbos mokėjimas būtų laikomas privalumu);

sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, pasirinkti darbo metodus, turėti specialių darbo įgūdžių;

gebėti bendrauti, būti darbščiam, nepriekaištingo elgesio ir pareigingam;

Funkcijos:

valyti ambasados patalpas;

prisidėti prie renginių aptarnavimo;

vykdyti kitus ambasados vadovo pavedimus. 

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą elektroniniu paštu [email protected]. Pirminę atranką praėję kandidatai bus kviečiami atvykti į interviu. Atrinktam kandidatui bus mokamas nustatyto dydžio valandinis darbo užmokestis, siūloma sudaryti terminuotą paslaugų sutartį.

 

Naujienlaiškio prenumerata