Darbo galimybės

Sukurta 2014.03.13 / Atnaujinta 2020.06.04 08:04

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje skelbia atranką trims raštvedžių pareigybėms užimti

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje skelbia atranką trims raštvedžių pareigybėms užimti nuo 2020 m. rugpjūčio/rugsėjo  mėnesio.

Planauojama įdarbinti tris atrinktus kandidatus: vieną iš jų - Londone, kitus du - Edinburge. Atranką laimėjusiems kandidatams bus siūlomas nustatyto dydžio atlyginimas (pareiginės algos koeficientas nuo 5,89) ir sudaroma terminuota darbo sutartis.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:

  1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
  8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

Privalumas - administracinio darbo patirtis, lietuvių kalbos mokėjimas.

Pagrindinių pareigų apibūdinimas:

Ambasados raštvedžio pareigybė yra reikalinga padėti teikti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams konsulines paslaugas, taip pat padėti tvarkyti ir valdyti su konsulinių paslaugų teikimų susijusius dokumentus ir informaciją.

Raštvedys pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus, atsiliepia telefonu, administruoja skambučius. Raštvedys priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją, rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais, atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu. Formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene. Ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus.

Kandidatus prašome iki 2020 m. birželio 12 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą), gyvenimo aprašymą lietuvių kalba, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių darytą nuotrauką.

Konkursas su atrinktais kandidatais planuojamas nuotoliniu būdu 2020 m. birželio 22 - 23 dienomis.

 


 

Naujienlaiškio prenumerata