Dokumentai pasui išduoti praradus Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę

Sukurta 2014.04.07 / Atnaujinta 2016.11.04 10:57
  • Prašymas (pildomas ambasadoje). 
  • Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (jeigu dar nepateiktas, gali būti užpildytas ir ambasadoje).
  • Asmens tapatybės kortelė (jeigu neprarasta) arba, jeigu turite, kitas Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotas dokumentas su asmens duomenimis ir nuotrauka. Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas. 
  • Gyvenamosios vietos deklaracija, jeigu dar nedeklaravote savo išvykimo iš Lietuvos (prireikus gali būti pildoma ir ambasadoje). Jeigu Jungtinėje Karalystėje kartu su Jumis gyvena nepilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, turės būti deklaruotas ir kiekvieno jų išvykimas iš Lietuvos. Jeigu nepilnamečių vaikų išvykimo iš Lietuvos deklaruoti nenorėsite, savo deklaracijoje reikės nurodyti asmens, su kuriuo jie gyvena Lietuvoje, duomenis – vardą, pavardę, giminystės ryšį, adresą.

SVARBU:

Informacija apie deklaruotą gyvenamąją vietą tikrinama vietoje, todėl jokių tai patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia.
  • Prašymas dėl paso siuntimo paštu (gali būti pildomas ir ambasadoje) kartu su sau adresuotu ir apmokėtu voku (Special Delivery), jeigu naująjį pasą pageidausite gauti paštu.
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų asmens tapatybės kortelei arba pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą.

Svarbi informacija

Veido atvaizdas ambasadoje fiksuojamas elektroniniu būdu, tačiau jeigu norite, kad Jūsų veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos, prašome atsinešti 2 tapačias kokybiškas amžių atitinkančias nuotraukas (dydis 40x60 mm, veidas nuo smakro iki viršugalvio turi užimti 31-35 mm, fonas šviesus, vienspalvis ir tolygus).

Nuotraukų pavyzdžius galite rasti Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata