Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.03.14 / Atnaujinta 2021.01.05 14:14

 

Priėmimas notariniais klausimais ambasadoje laikinai sustabdytas, išskyrus atvejus, kai turite priimti palikimą ar jo atsisakyti, Lietuvoje mirus artimam giminaičiui. Dėl susitikimo kreipkitės el. paštu: [email protected]

 

 

BENDRA INFORMACIJA

Notariniai veiksmai atliekami tik asmeniškai į ambasadą atvykusiems Lietuvos Respublikos piliečiams - fiziniams asmenims. Notariniai veiksmai paštu neatliekami.

Notariniai veiksmai Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims - įmonėms, asociacijoms ir pan. ambasadoje neatliekami.

Remiantis Lietuvos Respublikos teise, sandorius, susijusius su Lietuvoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimu, perdavimu naudotis, įkeitimu ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymu tvirtina tik notarai Lietuvoje, todėl ambasadoje šie sandoriai netvirtinami. Ambasadoje taip pat netvirtinami rašytiniai liudytojo parodymai ir vedybų sutartys.

PASTABA: Lietuvos Respublikos piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo gali kreiptis ir į bet kurį Jungtinės Karalystės viešąjį notarą (Notary Public) ar teisę notarinius veiksmus atlikti turintį advokatą (Solicitor). Tam, kad Jungtinės Karalystės pareigūno patvirtintas dokumentas būtų pripažįstamas Lietuvoje, jis turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas pažyma (Apostille) Jungtinės Karalystės užsienio ir sandraugos reikalų ministerijos Legalizavimo tarnyboje:

Adresas     PO Box 6255, Milton Keynes MK10 1XX

Telefonas    03700 00 22 44

Daugiau informacijos:  Legalisation Office; Foreign & Commonwealth Office

Užsienio valstybių piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo gali kreiptis į savo pilietybės valstybės ambasadą arba į Jungtinės Karalystės viešąjį notarą.

NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO TVARKA IR VIETA

Lankytojai notariniais klausimais priimami atskiroje priėmimo salėje, esančioje žemutiniame pastato aukšte (įėjimas iš John Islip Street, pro vartelius, nusileidus laiptais žemyn).

Įgaliojimų, sandorių ir pareiškimų surašymui bei tvirtinimui reikia iš anksto užsiregistruoti elektroniniu būdu: https://konsreg.urm.lt/visit/register/gb1 (vizito tipas - Notariniai veiksmai).

SVARBU: dėl testamento surašymo ir tvirtinimo būtina iš anksto susisiekti su ambasada elektroniniu paštu: [email protected] ir suderinti jo tekstą prieš atvykstant į ambasadą registracijoje numatytu laiku.

Dokumentai įgaliojimų, sandorių ir pareiškimų surašymui pateikiami atvykus Jūsų registracijoje numatytu laiku.

Atsiimti parengtus dokumentus galima tą pačią dieną. Piliečių priėmimo valandas rasite čia.

Jeigu konsuliniam pareigūnui reikia papildomos informacijos ar konsultacijos, notarinių veiksmų atlikimas gali būti atidėtas iki 10 kalendorinių dienų.

PASTABA. Iš anksto užsiregistruoti nereikia kai kreipiatės dėl:

- tėvų sutikimo nepilnamečiui vaikui keliauti iš Lietuvos;

- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimo;

- dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimo;

- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimo.

Aukščiau minėti veiksmai atliekami konsulinio priėmimo valandomis bendroje salėje. Atvykus „Meniu“ pasirinkite „Kiti klausimai“.

 

Informacija apie dažniausiai atliekamus notarinius veiksmus ir tam reikalingi dokumentai:

 

Naujienlaiškio prenumerata