Konsulinio mokesčio dydžiai

Sukurta 2014.03.06 / Atnaujinta 2021.05.03 08:54

(Didžiosios Britanijos svarai sterlingų GBP)

 • Konsulinio mokesčio dydžiai galioja nuo 2021 m. gegužės 1 d.
 • Už konsulines paslaugas ambasadoje atsiskaityti galima tik banko kortele (išskyrus American Express).
Konsulinio mokesčio dydžiai GBP
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 87
Paso išdavimas/keitimas, taikant 50 % nuolaidą 43
Laikinojo paso išdavimas 43
Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas 22
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas 5
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, ištuokos) įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 26
Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų 17
Konsulinių pažymų išdavimas 26
Notarinių veiksmų atlikimas:
         Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas 43
         Sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas 87
         Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas  - už vieną puslapį 9
         Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 9
         Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas (pareiškimas „Sodrai“ dėl pensijos) 9
         Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 26
         Asmeninio testamento priėmimas saugoti 44
         Dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas 9
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)  - už vieną dokumentą 17
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 17
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas 87
Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti LR pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas 52
Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas 139
Prašymų išduoti vizas priėmimas  ir sprendimų dėl jų priėmimas:
                   Nacionalinė viza 104
                   Šengeno viza 70
           Šengeno viza vaikams nuo 6 iki 12 metų 35
           Šengeno viza Visa Facilitation Agreement (VFA) šalių piliečiams 30
Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį Dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės
Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą

 

 • *50% nuolaida taikoma tik paso išdavimui/keitimui:
  • nepilnamečiams vaikams (iki 18m.);
  • asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus.
 • *100% nuolaida taikoma tik paso išdavimui/keitimui:
  • vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba;
  • užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims;
  • sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims;
  • neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis;
  • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka;
  • Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas

Naujienlaiškio prenumerata