Baltijos Jūros Valstybių Taryba (BJVT)

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2021.06.07 10:27


Lietuvos
pirmininkavimas BJVT
2020-2021

 

Pirmininkavimo
renginiai

Bendra informacija
apie BJVT

Reflection Paper on the Vilnius Declaration: A Vision for the Baltic Sea Region by 2020

 

Dokumentai ir deklaracijos

 

Tvarus ir klestintis Baltijos jūros regionas (prezentacija)

 

Lietuvos pirmininkavimas BJVT 2020 m. liepos 1 d. - 2021 m. birželio 30 d.

Prioritetai

 1. Pirmininkaudama BJVT Lietuva tęs savo pastarojo pirmininkavimo metu (2009-2010) pradėtą darbą: įvertins Baltijos jūros valstybių tarybos pasiekimus įgyvendinant Vilniaus deklaraciją “Baltijos jūros regiono vizija iki 2020 m.” ir kartu su kitomis šalimis narėmis parengs naujas regiono vystymosi gaires iki 2030 m.
  Nauja Vilniaus deklaracija “Baltijos jūros regiono vizija iki 2030 m.” bus pristatyta baigiamąjame pirmininkavimo aukšto lygio susitikime.
 2. Kartu bus atnaujinama VASAB (Vision Around the Baltic Sea) darbo grupės parengta ilgalaikė Baltijos jūros regiono teritorinio vystymo perspektyva iki 2030 metų.
 3. Baltijos jaunimo ir turizmo forumuose planuojama priimti, atitinkamai, jaunimo ir turizmo plėtros deklaracijas kaip bendros BJR ateities vizijos dalį.
 4. Darbo grupė kovai prieš prekybą žmonėmis (TF-THB), kuriai pirmininkaus VRM, parengs Vilniaus deklaraciją dėl prekybos žmonėmis ir jų išnaudojimo priverstiniam darbui.

Lietuvos pirmininkavimo BJVT metu dėmesys bus skiriamas šioms sritims

(vadovaujantis ilgalaikiais BJVT veiklos prioritetais):

Darnus Baltijos jūros regiono vystymas:

 • patvirtinant ilgalaikę Baltijos jūros regiono teritorinio vystymo perspektyvą iki 2030 metų.
 • įgyvendinant darnaus vystymosi tikslą „Pramonės transformacija ir žalinimas“,

Turizmas kaip Baltijos jūros regiono ekonomikos atsigavimo veiksnys:

 • skatinant regioninį identitetą, regiono matomumą stiprinantį, jaunimą įtraukiantį ir draugišką gamtai turizmą, jūrinį turizmą,
 • aptariant gerąją regiono patirtį kultūros paveldo autentiškumo išsaugojimo, naudojimo, tausojimo ir pritaikymo turizmui srityse.

Civilinė sauga kaip vienas iš Baltijos jūros regiono stabilumo elementų:

 • stiprinant branduolinę saugą regione, atsižvelgiant į tinkamą pasirengimą galimoms branduolinėms avarijoms.

Kova su prekyba žmonėmis ir smurto prieš vaikus mažinimas Baltijos jūros regione:

 • užkardant prekybą žmonėmis, ypač išnaudojimo darbui tikslais,
 • mažinant smurto prieš vaikus atvejus, įgyvendinant vaikų emocinę sveikatą gerinančias prevencines priemones bei užtikrinant vaikų išnaudojimo darbe prevenciją,

Ekspertų grupės taip pat skatinamos savo posėdžiuose dalintis patirtimi  pandemijos padarinių likvidavimo srityje.


 

Pagrindiniai pirmininkavimo renginiai

(Bus koreguojama atsižvelgiant į galimus karantino reikalavimus.)

 • 2020
  2020 m. liepos 13-26 d. – Baltijos tarptautinė vasaros mokykla, skirta branduolinės energetikos temai – Kauno Vytauto Didžiojo Universitetas – Kaunas (galimai nukeliama į 2021 m.)

  2020 m. rugpjūčio 23-26 d. 29-oji Baltijos jūros parlamentinė konferencija – Seimas – Vilnius 2020 m. rugsėjo mėn. – I BJVT Vyresniųjų pareigūnų komiteto posėdis – Užsienio reikalų ministerija – Vilnius

  2020 rugsėjo 21-23 d. - Baltijos regiono kultūros paveldo forumas “Managing cultural heritage in a changing climate“ ir komiteto posėdis – pirmininkauja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos - Oslas; nukeliama į 2021 rugsėjo 28-29 d. - Oslas

  2020 m. rugsėjo 24 d. – Baltijos regiono kultūros paveldo komiteto (BRHC) posėdis – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – Vilnius (nuotoliniu būdu).

  2020 m. rugsėjo/spalio mėn. – 84-as Baltijos jūros regiono erdvinio planavimo ir plėtros komiteto posėdis (VASAB CSPD/BSR) – VASAB LTP metodologijos ir darbo plano pristatymas – Aplinkos ministerija -Vilnius

  2020 m. spalio 7 d. – Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) konferencija siekiant patvirtinti bendrų galimų veiksmų BJR (galimai migracijos atžvilgiu) – pirmininkauja Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija - Vilnius

  2020 m. spalio 19-20 d. ESBJRS metinė konferencija, dalyvaujant BJVT, tema „Our Region, Our Future – Toward a Decade of Innovation and Sustainability“ - Turku, Suomija

  2020 m. spalio/lapkričio mėn. - Darnaus vystymosi ekspertų grupės Baltic 2030 seminaras „Pramonės transformacija ir žalinimas“ – Aplinkos ministerija - Vilnius

  2020 m. lapkričio mėn. 5-6 d. Ekspertų grupės Children at Risk (CAR) konferencija ir darbo grupės posėdis tema „Vaiko emocinė sveikata“ – pirmininkauja SADM ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba – Vilnius

  2020 m. lapkričio 9 -10 d. Darbo grupės prieš prekybą žmonėmis (TF-THB) I posėdis ir Tarptautinis seminaras „Diasporos atsakomybė ir vaidmuo stabdant prekybą žmonėmis“, pirmininkauja Vidaus reikalų ministerija - Vilnius

  2020 m. lapkričio mėn. – II BJVT Vyresniųjų pareigūnų komiteto posėdis – Užsienio reikalų ministerija – Vilnius

  2020 m. lapkričio 10-13 d. - 13-asis Baltijos turizmo forumas - Ekonomikos ir inovacijų ministerija – Palanga (virtualus); 1-ojo Baltijos jūros regiono darniojo turizmo konkurso apdovanojimų ceremonija (programa, apie apdovanojimus 1, 2)

  2020 m. lapkričio mėn. 25-26 d. Civilinės saugos tinklas - Baltijos lyderystės programa (Baltic Leadership Programme) teminis seminaras - Baltic Sea Region acting together against nuclear risk“ – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM - Vilnius

  2020 m. gruodžio mėn. – Jūrų politikos ekspertų grupės posėdis „Maritime tourism in friendly environment“ – Užsienio reikalų ministerija – Stokholmas

 • 2021
  2021 m. vasario 3 d. - Tvarios jūsų ekonomikos ekspertų grupės (EGSME) posėdis (nuotoliniu būdu)

  2021 m. vasario 4 d. – Baltijos regiono kultūros paveldo komiteto (BRHC) posėdis – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (nuotoliniu būdu)

  2021 m. vasario 26 d. - II TF-THB posėdis – VRM – Vilnius

  2021 m. kovo 12 d. - III BJVT Vyresniųjų pareigūnų komiteto posėdis – Užsienio reikalų ministerija - Vilnius

  2021 m. kovo 17 d. - Civilinės saugos tinklas (Civil Protection Network) – ekspertų susitikimas, darbotvarkėje „Lessons learned: COVID-19“ – pirmininkauja PAGD prie VRM - Vilnius (nuotoliniu būdu)

  2021 m. pavasaris – Jūrų politikos ekspertų grupės posėdis – Užsienio reikalų ministerija – Vilnius

  2021 m. balandžio 13 d. - IV-asis BJVT Vyresniųjų pareigūnų komiteto posėdis – Užsienio reikalų ministerija – Vilnius

  2021 m. balandžio 22 d. - BRHC posėdis ir simpoziumas skirtas Kultūros paveldo išsaugojimo, naudojimo ir pritaikymo turizmui temai - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (nuotoliniu būdu)

  2021 m. pavasaris – Jaunimo forumas – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Užsienio reikalų ministerija, Šiaurės ministrų taryba – Vilnius

  2021 m. pavasaris – Baltijos jūros regiono NVO forumas, NVO Paramos centras - Vilnius

  2021 m. balandžio/gegužės mėn. – 85-as VASAB CSPD/BSR posėdis – Aplinkos ministerija - Vilnius

  2021 m. gegužės 6 d. - Ekspertų grupės Children at Risk (CAR) ir darbo grupės TF-THB bendra konferencija tema „Vaikų išnaudojimo prevencija skaitmeniniame amžiuje“ – Vidaus reikalų ministerija – Vilnius (programa ir registracija į konferenciją)

  2021 m. gegužės 7 d. - Tarptautinis jaunimo turizmo forumas tema ‘Quo Vadis Tourism? COVID-19 Impact on the Role of Sustainability in Tourism’ (nuotoliniu būdu) – Ekonomikos ir inovacijų ministerija (kvietimas, programa, pranešėjai)

  2021 m. gegužės 11 d. - V-asis BJVT Vyresniųjų pareigūnų komiteto posėdis – Užsienio reikalų ministerija – Vilnius

  2021 m. gegužės 13-14 d. - BJVT jaunimo renginys. Klausimų ir atsakymų sesija, dalyvaujant LR užsienio reikalų ministrui – Vilnius (nuotoliniu būdu)

  2021 m. gegužės mėn. - 19-asis Civilinės saugos generalinių direktorių susitikimas (19th Meeting of Directors General for Civil Protection in the Baltic Sea Region) - PAGD prie VRM

  2021 m. birželio mėn. Trio (buvusio, esamo ir būsimo BRHC pirmininkų) susirinkimas pagrindinėms veiklos gairėms aptarti - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – Vilnius

  2021 m. birželio mėn. – TFTHB Tarptautinė konferencija prieš prekybą žmonėmis išnaudojimo darbui ir Vilniaus deklaracijos pasirašymas dėl kovos su prekyba žmonėmis išnaudojimo darbui Baltijos Jūros regione (įgyvendinant „CAPE“ projektą).

  2021 m. birželio 1 d. – BAIGIAMASIS AUKŠTO LYGIO SUSITIKIMAS – Užsienio reikalų ministerija – Vilnius (nuotoliniu būdu)

  2021 m. birželio 8 d. - VI-asis BJVT Vyresniųjų pareigūnų komiteto posėdis – Užsienio reikalų ministerija – Vilnius

Lietuvos pirmininkavimo BJVT Sekretoriatą sudaro:

 • Kornelija Jurgaitienė, ambasadorė ypatingiems pavedimams, Sekretoriato vadovė, pirmininkavimo koordinatorė ir  BJVT Vyresniųjų pareigūnų komiteto pirmininkė;
 • Tomas Irnius, Baltijos jūros šalių skyriaus vedėjas, Sekretoriato vadovo pavaduotojas, Lietuvos Respublikos atstovas  BJVT Vyresniųjų pareigūnų komitete;
 • Adomas Leonavičius, sekretorius.


Dokumentai ir deklaracijosBendra informacija apie Baltijos Jūros Valstybių Tarybą (BJVT)

Europos Sąjungoje didelis dėmesys skiriamas makroregionų kūrimui. Pirmuoju makroregionu tapo Baltijos jūros regionas, kuriam buvo sukurta speciali ES Baltijos jūros regiono strategija. Sėkmingos regiono plėtros pagrindu tapo glaudaus regioninio bendradarbiavimo politika, kuriai pagrindus padėjo Baltijos jūros valstybių taryba.

1992 m. Kopenhagoje įsteigta Baltijos Jūros Valstybių Taryba (BJVT) - neformalus regioninis politinis forumas - siekė skatinti integracinius procesus itin ekonominiu ir socialiniu požiūriu įvairiapusiškame regione. Sugriuvus geležinei uždangai į regioną sugrįžo Baltijos valstybės Lietuva, Latvija ir Estija, taip pat Lenkija, atsinaujinusi Rusijos Federacija, bei ta Vokietijos dalis, kuri ilgam laikui buvo virtusi Vokietijos Demokratine Respublika. Šiandien Baltijos jūros regionas yra pripažįstamas sėkmingiausiu regioninio bendradarbiavimo pavyzdžiu ne tik Europos Sąjungoje. BJVT pasiekė savo tikslus ir toliau lieka svarbi regionui ir Lietuvai.

BJVT veikla aprėpia visas tarpvyriausybinio bendradarbiavimo Baltijos jūros regione sritis, išskyrus karinę gynybą.

BJVT narės yra 11 valstybių: Danija, Estija, Islandija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rusijos Federacija, Suomija, Švedija, Vokietija. Specialų nario statusą turi ES.

Stebėtojo statusą turi: Baltarusija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Rumunija, Slovakija, Ispanija, JAV, Jungtinė Karalystė, Ukraina ir Vengrija.

Aukščiausias BJVT organas yra Taryba, kurią sudaro valstybių narių užsienio reikalų ministrai ir Europos Sąjungos/EIVT vadovas. Užsienio reikalų ministrų susitikimai buvo rengiami kas antri metai. Taip pat kas antri metai buvo rengiami valstybių vyriausybių vadovų susitikimai (pirmasis įvyko 1996 m. Švedijoje). Ši tradicija sustojo po to, kai BJVT narė Rusija neteisėtai aneksavo Krymą. Šiuo metu yra rengiami kasmetiniai Baltijos jūros regiono aukšto lygio susitikimai. Pastarasis įvyko (nuotoliniu būdu) 2020 m. gegužės 19 d. Dalyvavo visi regiono užsienio reikalų ministrai.

Tarybai rotacijos principu po vienerius metus (nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d.) pirmininkauja viena iš valstybių-narių. Pirmininkaujančios valstybės užsienio reikalų ministras yra atsakingas už Tarybos veiklos koordinavimą. Jam padeda Vyresniųjų pareigūnų komitetas (VPK), kurį sudaro BJVT valstybių narių užsienio reikalų ministerijų deleguoti pareigūnai ir Europos Sąjungos/EIVT atstovas. Komiteto pirmininką deleguoja BJVT pirmininkaujanti valstybė. Tarp užsienio reikalų ministrų posėdžių Vyresniųjų pareigūnų komitetas dirba kaip pagrindinis diskusijų ir sprendimų priėmimo forumas.

2014 m. organizacija apsibrėžė tris ilgalaikio bendradarbiavimo prioritetus: regioninės tapatybės puoselėjimas, tvaraus ir pasiturinčio regiono kūrimas, piliečių saugumo užtikrinimas. Kiekviena nauja pirmininkaujanti šalis šių prioritetų pagrindu pasirenka savas labiausiai remiamas sritis.

Dėl politinės padėties pokyčių regione ir Europoje BJVT ministrai 2017 metais nutarė organizaciją reformuoti taip, kad ji atitiktų šiandienos poreikius. Latvijos ir Danijos pirmininkavimai buvo skirti organizacijos reformos projekto parengimui ir patvirtinimui. Priimti dokumentai patvirtino BJVT išskirtinį vaidmenį užtikrinant tarpvyriausybinį politinį dialogą ir praktinį bendradarbiavimą regione. Juose teigiamai vertinamas BJVT įdirbis daugelyje tvariai regiono plėtrai svarbių sričių, taip pat kovojant su tokiomis aktualiausiomis problemomis, kaip prekyba žmonėmis, smurtas prieš vaikus, organizuotas nusikalstamumas. Kartu buvo nuspręsta keisti BJVT veiklos principus. Pagrindiniu principu  tapo organizacijos veiklos lankstumas atsižvelgiant į geopolitines aplinkybes. Tai reiškia tradiciškai privalomų užsienio reikalų ministrų arba viršūnių susitikimų kiekvieno pirmininkavimo pabaigoje atsisakymą, pereinant prie principo juos rengti, kada reikalinga ir tuo politiniu lygiu, kuris atitiktų tą poreikį. Kitos dvi gairės – glaudžiau bendradarbiauti su kitomis regioninėmis organizacijomis ir siekti didesnio nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų įtraukimo į BJVT projektinę veiklą.

Lietuva pirmininkavo BJVT 1998-1999 ir 2009-2010 metais. Pastarojo  pirmininkavimo metu 8-asis BJVT ministrų pirmininkų susitikimas 2010 m. Vilniuje priėmė Vilniaus deklaraciją „Baltijos jūros regiono vizija iki 2020 m.“, kurioje buvo numatytos regiono artimiausio dešimtmečio vystymo kryptys. Joje pabrėžiama, kad regionas „turi potencialą tapti vienu iš labiausiai klestinčių, novatoriškų ir konkurencingų pasaulio regionų, šiam tikslui pasiekti naudodamasis Baltijos Jūros Valstybių Tarybos, taip pat kitų Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo mechanizmais“. Ši deklaracija tapo svarbiu BJVT regioninės politikos formavimo įrankiu. Trečiasis Lietuvos pirmininkavimas BJVT prasideda 2020 m. liepos 1 d. ir tęsis iki 2021 m. birželio 30 d.

Praktinius tikslus BJVT įgyvendina remdamasi šalių narių šakinių ministerijų veikla įvairiose ekspertų ir darbo grupėse. Tai:

 • Branduolinės bei radiacinės saugos ekspertų grupė (EGNRS),
 • Tvarios jūrų ekonomikos ekspertų grupė (EGSME)
 • Darbo grupė kovai su prekyba žmonėmis (TF-THB),
 • Bendradarbiavimo dėl pagalbos vaikams pavojuje ekspertų grupė (CAR),
 • Tvaraus vystymosi ekspertų grupė (EGSD Baltic 2030),
 • Grupė kovai su organizuotu nusikalstamumu (BSTF) - jai vadovauja valstybių vyriausybių vadovai,
 • Baltijos jūros bendradarbiavimo paveldo priežiūrai grupė (BSMGHC),
 • Ars Baltica organizacinis komitetas (ABOC), skirtas kultūriniam bendradarbiavimui,
 • Grupė vizijos ir strategijos aplink Baltijos jūrą erdviniam planavimui (VASAB).

 

BJVT taip pat glaudžiai bendradarbiauja su kitomis regioninėmis organizacijomis, vadinamosiomis „strateginėmis partnerėmis“:

 • Baltijos jūros parlamentų konferencija (BSPC),
 • Baltijos salų tinklas (B7),
 • Baltijos jūros valstybių tarp-regioninis bendradarbiavimas (BSSSC),
 • Baltijos miestų sąjunga (UBC),
 • Baltijos jūros nevyriausybinių organizacijų forumas,
 • Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklas (BASTUN),
 • Helsinkio Komisija (HELCOM),
 • Baltijos regiono valstybių universitetų tinklas (BSRUN).

 

Jų gretas nuolat papildo vis naujai susiformuojančios regioninės organizacijos įvairiausiose bendradarbiavimo srityse. Šiam bendradarbiavimui skatinti BJVT įkūrė Projektų rėmimo fondą, išlaikomą visų valstybių narių lėšomis.

BJVT vykdomų projektų partnerėmis taip pat tapo daug svarbių tarptautinių organizacijų.

Švedų Institutas (SI) yra ilgametis BJVT projektų partneris įvairiose srityse, ypač vadovavimo programose ekologijos, įdarbinimo, viešojo saugumo užtikrinimo srityse.

Šiaurės šalių ministrų taryba (NCM) yra gimininga organizacija, su kuria pastaruoju metu daugiausiai bendradarbiaujama kovos su prekyba žmonėmis ir vaikų teisių gynimo srityse.

Viduržemio jūros sąjunga (UfM) yra regioninė organizacija, su kuria BJVT bendradarbiauja klimato adaptacijos srityje.

Vidurio Europos iniciatyva (CEI) yra daugiametė BJVT partnerė dalinantis regioninių organizacijų gerąja praktika.

BJVT TF-THB ir CAR yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (OSCE) Aljanso prieš prekyba žmonėmis narės. Taip pat bendradarbiaujama viešojo saugumo užtikrinimo srityje.

BJVT taip pat dalyvauja trejose Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (EUBSRS) veikose: Policy Area Secure, Horizontal Action Climate, Horizontal Action Neighbours.

BJVT Nuolatinis sekretoriatas įkurtas Stokholme 1998 metais. Jis padeda pirmininkaujančiai valstybei, BJVT darbo grupėms ir struktūroms organizaciniais ir techniniais klausimais, užtikrina BJVT veiklos tęstinumą keičiantis pirmininkaujančiai valstybei, teikia techninę paramą BJVT padalinių ir jos strateginių partnerių vykdomų projektų įgyvendinimui ir yra atsakingas už regioninio bendradarbiavimo duomenų bazę.

BJVT sekretoriato interneto svetainė www.cbss.org