Darbo galimybės

Sukurta 2014.03.13 / Atnaujinta 2021.10.19 19:33

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje skelbia atranką sekretoriaus pareigybei užimti*. Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūlomas nustatyto dydžio atlyginimas (pareiginės algos koeficientas nuo 5,89) ir sudaroma terminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Funkcijos:

           1. padeda ambasados vadovui ar priskirtam darbuotojui;

           2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

           3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

           4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;

           5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

           6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

           7. formuoja ambasados dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

           8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;

           9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;

           10. atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

           11. atlieka vertimus raštu;

           12. sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;

           13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;

           14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;

           15. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Privalumas - administracinio darbo patirtis, lietuvių kalbos mokėjimas.

Kandidatus prašome iki 2021 m. lapkričio 3 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą), gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių darytą nuotrauką.

Pokalbis (interviu) su atrinktais kandidatais planuojamas 2021 m. lapkričio 22-23 d.

*Kandidatas bus tikrinamas dėl galimybės suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, todėl darbo pradžios data bus derinama pasibaigus patikrai.