Ekonominis bendradarbiavimas

Sukurta 2014.03.06 / Atnaujinta 2020.03.30 14:52

Dvišalė prekyba

2013 m. pagal prekybos apyvartą Jungtinė Karalystė buvo 8-ta didžiausia Lietuvos prekybos partnerė.

Šaltinis - LR Statistikos departamentas

2013 m. Lietuvos eksportas į Jungtinę Karalystę sudarė beveik 5 proc. viso Lietuvos eksporto (7 vieta). Pagrindinės eksporto į Jungtinę Karalystę prekių grupės 2013 m. (dalis proc. nuo viso eksporto į Jungtinę Karalystę):

Nr. Prekių grupės aprašymas Vertė, tūkst. litų Dalis, proc.
  Iš viso 4,126,743 100
1 Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų; alyvų atliekos 2,153,192 52,17
2 Kiti baldai ir jų dalys 270,266.6 6,54
3 Mineralinės arba cheminės azoto trąšos 246,878.8 5,98
4 Produktai, naudojami gyvūnų pašarams 124,603.5 3,02
5 Medikamentai, sudaryti iš sumaišytų arba nesumaišytų produktų, skirtų naudoti terapijoje arba profilaktikoje 75,629.2 1,83

Šaltinis - LR Statistikos departamentas

Perspektyviausi sektoriai lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksportui į Jungtinę Karalystę: chemijos pramonė, maisto pramonė, medienos pramonė, baldų pramonė, tekstilės ir drabužių pramonė, turizmas, logistikos ir transporto paslaugos

Šaltinis - VšĮ Versli Lietuva

2013 m. Lietuvos importas iš Jungtinės Karalystės sudarė 2,3 proc. viso Lietuvos importo (12 vieta). Pagrindinės importo iš Jungtinės Karalystės prekių grupės 2013 m. (dalis proc. nuo viso importo iš Jungtinės Karalystės):

Nr. Prekių grupės aprašymas Vertė, tūkst. litų Dalis, proc.
  Iš viso 2,025,716 100
1 Automatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įtaisai 119,775.6 5,91
2 Izoliuotieji laidai, kabeliai ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai; šviesolaidžių kabeliai 106,108.2 5,23
3 Polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai 96,596.9 4,76
4 Gaminiai iš plastikų 94,447.7 4,66
5 Medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos aparatai ir instrumentai 82,273.3 4,06

Šaltinis - LR Statistikos departamentas

Dvišalės investicijos

2013 m. rugsėjo 30 d. Jungtinė Karalystė užėmė 14 vietą pagal tiesioginių užsienio investicijų dydį Lietuvoje. Pagal viešai prieinamus LR Statistikos departamento duomenis, daugiausiai Jungtinės Karalystės įmonės Lietuvoje investavo į finansinę ir draudimo veiklą bei didmeninę ir mažmeninę prekybą.

*Duomenys už 2013 m. rugsėjo mėn.
Šaltinis - LR Statistikos departamentas

Tiesioginės Lietuvos investicijos užsienyje 2013 m. rugsėjo 30 d. sudarė 6,81 mlrd. litų (1,97 mlrd. eurų), iš jų tiesioginės Lietuvos investicijos Jungtinėje Karalystėje sudarė 247,84 mln. litų (71,8 mln. eurų). Jungtinė Karalystė užėmė 8 vietą pagal tiesioginių Lietuvos investicijų užsienyje dydį.

Pagal viešai prieinamus LR Statistikos departamento duomenis, daugiausiai Lietuvos įmonės Jungtinėje Karalystėje investavo į privataus nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą bei apdirbamąją gamybą.

Lietuvos ir Jungtinės Karalystės dvišaliai ekonominiai susitarimai

  • Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės dėl kapitalo investicijų skatinimo ir jų apsaugos (angl. Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the promotion and protection of investments), 1993 m.
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos (angl. Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital Gains), 2001 m.

Turizmas

Šaltinis - LR Statistikos departamentas

Naudingos nuorodos