Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas

Sukurta 2014.03.28 / Atnaujinta 2021.07.30 08:28

ŠIUO METU CIVILINĖS BŪKLĖS ĮRAŠUS LIUDIJANTYS IŠRAŠAI IŠDUODAMI TIK PAŠTU.

DĖMESIO:

 • Civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai išduodami asmeniškai atvykus į ambasadą arba paštu.
 • Piliečių priėmimo valandas rasite čia.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. gimimo, santuokos, ištuokos, mirties ir vardo ar pavardės keitimo liudijimai neišduodami. Lietuvos piliečiai gali pateikti prašymus Lietuvos Respublikos ambasadoje ir gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui.

Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams.

Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Išrašai gali būti išduodami turinčio teisę gauti išrašą asmens rašytiniame prašyme, kurį jis pateikė ambasadai, nurodytam asmeniui. Tokiu atveju išrašą atsiimantis asmuo ambasadai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dokumentai, pateikiami prašant išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą:

 • Prašymas (gali būti pildomas ambasadoje);
 • Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė (ATK);
 • Prarasto ar išduoto iki 1991 m. kovo 11 d. gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo kopija (esant galimybei);
 • Konsulinis mokestis.

SVARBU:

Ambasada turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.

Civilinės būklės akto įrašo išrašas išduodamas per 20 darbo dienų nuo dokumentų ambasadoje gavimo (pateikimo ambasadai) dienos. Jeigu prašymas pateikiamas atvykus į ambasadą ir jeigu įrašo duomenys prieinami tiesioginės kreipties būdu, gimimo, santuokos, ištuokos, mirties išrašas paprastai išduodamas tą pačią dieną, kai pateikiate dokumentus. Tuo atveju, kai įrašo duomenys neprieinami tiesioginės kreipties būdu, Jūsų pateikti dokumentai yra perduodami akto įrašą sudariusiam civilinės metrikacijos skyriui Lietuvoje ir išrašo gavimas gali užtrukti iki 2 mėnesių. Tokiu atveju, jeigu pageidaujate parengtą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą gauti paštu, turite pateikti tuščią, sau adresuotą bei apmokėtą iki 100 g. pašto voką (Special Delivery).

Kreipiantis paštu ambasadai turi būti pateikta:

 • Užpildytas prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą. Prašome aiškiai nurodyti telefono numerį, kuriuo, kilus neaiškumams, galėtume su Jumis susisiekti.
 • Galiojančio Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės notariškai patvirtinta kopija;
 • Prarasto ar išduoto iki 1991 m. kovo 11 d. gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo kopija (esant galimybei);
 • Pašto čekis (Postal Order)  5 GBP,  adresuotas 'Embassy of Lithuania' vardu. Pašto čekį galite įsigyti pašto skyriuje (Post Office). Asmeniniai ar įmonių čekiai, grynieji pinigai paštu nepriimami.
 • Jeigu pageidaujate parengtą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą gauti paštu, turite pateikti tuščią, sau adresuotą bei apmokėtą iki 100 g. pašto voką (Special Delivery).

Ambasada neatsako už dokumentų praradimą siuntimo paštu metu.

Naujienlaiškio prenumerata