Konsulinės ir kitos pažymos

Sukurta 2014.03.17 / Atnaujinta 2024.03.04 19:09

Konsulinės pažymos

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Konsulinių pažymų išdavimas

 

Pažymos iš Lietuvos institucijų

Pažymų iš Lietuvos Civilinės metrikacijos įstaigos ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašoma tais atvejais, kai užsienio valstybių įstaigos reikalauja ne ambasados išduotos konsulinės pažymos, o legalizuotos ar patvirtintos pažyma Apostille pažymos.

Valstybės, kurių išduoti oficialūs dokumentai tvirtinami pažyma Apostille

Valstybės, kurių civilinės būklės aktų įrašų išrašai galioja be legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille

Valstybės, kurių išduoti oficialūs dokumentai atleidžiami nuo legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille

Pažymų iš Lietuvos institucijų užsakymas

 

Teisės aktai

  • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr.V-40 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymo Nr. V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 46-1765).
  • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr.V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 137-5230).
  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, 106-4060).
  • 1968 m. lapkričio 8 d. Kelių eismo konvencija (Žin., 2002, Nr. 2-54).

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha