Konsulinės ir kitos pažymos

Sukurta 2014.03.17 / Atnaujinta 2021.11.17 12:55

 

SVARBU: Konsulines pažymas šiuo metu galite užsakyti tik paštu.

 

Konsulinės pažymos

Ambasadoje gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • apie šeiminę padėtį;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo/neteistumo (Certificate of Good Conduct);
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • vietoj prarasto ar pasibaigusio galioti vairuotojo pažymėjimo;
 • apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba užsienyje;
 • kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

SVARBU:

 • Dokumentai dėl konsulinės pažymos išdavimo gali būti pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu.
 • Išankstinė registracija nereikalinga.
 • Atvykę į ambasadą eilių valdymo sistemos terminale pasirinkite veiksmą „Kiti klausimai“.
 • Piliečių priėmimo valandas rasite čia.

Kreipiantis asmeniškai ambasadoje turi būti pateikta:

Konsulinis mokestis už pažymos išdavimą 25 GBP

Kreipiantis paštu ambasadai turi būti pateikta:

 • Užpildytas prašymas išduoti konsulinę pažymą. Dešiniajame prašymo kampe prašome aiškiai nurodyti telefono numerį, kuriuo kilus neaiškumams galėtume su Jumis susisiekti.
 • Jeigu praradote vairuotojo pažymėjimą ir kreipiatės dėl konsulinės pažymos apie prarasto vairuotojo pažymėjimo duomenis išdavimo, tuomet turite užpildyti 2 prašymus: prašymą išduoti konsulinę pažymą bei prašymą paskelbti vairuotojo pažymėjimą prarastu.
 • Notariškai patvirtinta galiojančio LR paso arba asmens tapatybės kortelės kopija. Galite pateikti ir originalų dokumentą.
 • Pašto čekis (Postal Order)  25 GBP,  adresuotas 'Embassy of Lithuania' vardu. Pašto čekį galite įsigyti pašto skyriuje (Post Office). Asmeniniai ar įmonių čekiai, grynieji pinigai, paštu nepriimami.
 • Tuščias, sau adresuotas bei apmokėtas iki 100 g. pašto vokas (Special Delivery). Pašto voką galite įsigyti pašto skyriuje (Post Office).  Ant voko užrašykite savo vardą, pavardę bei siuntimo adresą.

Ambasada neatsako už dokumentų praradimą siuntimo paštu metu.

Konsulinės pažymos išduodamos lietuvių ir anglų kalbomis ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo (gavimo) ambasadoje dienos. Kreipiantis paštu, o taip pat kai būtina gauti papildomų duomenų pažymai parengti, išdavimo terminas gali būti pratęstas iki 3-4 savaičių.

Konsulinė šeiminės padėties pažyma

Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje ir pageidaujantiems sudaryti santuoką JK, išduodama konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį. Ji yra lietuvių/anglų kalbomis.

Konsulinė teistumo/neteistumo pažyma

Piliečiams, nuolat gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje, ambasada gali išduoti konsulinę pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo/neteistumo, kuri gali būti pateikiama Jungtinės Karalystės įstaigoms ir institucijoms. Ji yra lietuvių/anglų kalbomis.

Konsulinė pažyma apie prarasto ar pasibaigusio galioti LT vairuotojo pažymėjimo duomenis

Pagal Europos Sąjungos teisę vairuotojo pažymėjimą išduoda ir, prireikus, keičia tik valstybė, kurioje yra įprastinė asmens gyvenamoji vieta, todėl prarasti ar baigę galioti Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimai per ambasadą nekeičiami.

Jeigu nuolat gyvenate Jungtinėje Karalystėje ir praradote Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, taip pat jeigu pasibaigė Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas, vietoje prarastojo ar negaliojančio vairuotojo pažymėjimo Jums reikia gauti Jungtinės Karalystės vairuotojo pažymėjimą. Vairuotojo pažymėjimus Jungtinėje Karalystėje išduoda Vairuotojų ir transporto priemonių licencijavimo agentūra (DVLA, Driver and Vehicle Licensing Agency).

Jeigu praradote Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, taip pat jeigu pasibaigė Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas, tada  jums reikalinga ambasados išduodama konsulinė pažyma, patvirtinanti Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo duomenis, kurią pateiksite DVLA, kreipiantis dėl JK vairuotojo pažymėjimo išdavimo.

Šeiminės padėties pažyma - legalizuota/patvirtinta pažyma Apostille

Piliečiai, kurie pageidauja sudaryti santuoką kitoje užsienio valstybėje nei Jungtinė Karalystė, gali kreiptis į ambasadą dėl  šeiminės padėties pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimo.  Ši pažyma yra ruošiama LR civilinės metrikacijos skyriaus Lietuvoje ir ji gali būti legalizuota arba patvirtinta pažyma Apostille.

Prašymą dėl legalizuotos/patvirtintos pažyma Apostille pažymos galite pateikti tik asmeniškai atvykę į ambasadą piliečių priėmimo valandomis.

Pažymos išdavimas ir jos legalizavimas/tvirtinimas pažyma Apostille paprastai užtrunka iki 6 savaičių. Pažyma išduodama lietuvių kalba.

Teistumo/Neteistumo pažyma - legalizuota/patvirtinta pažyma Apostille

Lietuvos Respublikos pilietis, kuris pageidauja pažymą pateikti kitoje užsienio valstybėje nei Jungtinė Karalystė, gali kreiptis į ambasadą gaunant Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymą. Ši pažyma gali būti legalizuota arba patvirtinta pažyma Apostille.

Prašymą dėl legalizuotos/patvirtintos pažyma Apostille pažymos galite pateikti tik asmeniškai atvykę į ambasadą piliečių priėmimo valandomis.

Pažymos išdavimas ir jos legalizavimas/tvirtinimas pažyma Apostille paprastai užtrunka iki 6 savaičių. Pažyma išduodama lietuvių kalba.

Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr.V-40 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymo Nr. V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 46-1765).
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr.V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 137-5230).
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, 106-4060).
 • 1968 m. lapkričio 8 d. Kelių eismo konvencija (Žin., 2002, Nr. 2-54).

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha