Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.03.14 / Atnaujinta 2021.05.04 13:28

 

Dėl taikomų kelionių ribojimų ir trumpų Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų šiuo metu priėmimas notariniais klausimais ambasadoje vyksta tik tiems asmenis, kurie negali nuvykti į Lietuvą tvarkyti palikimo dokumentų mirus artimiesiems Lietuvoje (siekiant patvirtinti įgaliojimą palikimui Lietuvoje priimti ar pareiškimą dėl palikimo atsisakymo mirus artimajam Lietuvoje, kviečiame kreiptis į ambasadą elektroniniu paštu [email protected]; el. laiške nurodykite savo telefono numerį). Tokią praktiką planuojame tęsti iki tol, kol bus atnaujintos galimybės asmenims grįžti į Lietuvą.

Daliai notarinių veiksmų iš anksto registruotis nereikia (parašų, kopijų/nuorašų tikrumo paliudijimai ir pan.). Visą informaciją apie notarines paslaugas rasite čia.

Visi kiti įgaliojimai (dėl turto pardavimo, pirkimo ir kt.) gali būti sudaryti ir patvirtinti pas vietos Jungtinės Karalystės notarą. Patvirtinti pažyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą jie galioja visose Lietuvos institucijose. Daugiau informacijos rasite čia. Žemiau pateikiama sąrašą vertėjų, dirbančių Jungtinėje Karalystėje.

 

 

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Notariato įstatymo pakeitimus, kurie įsigalios 2021 m. liepos 1 d., atsiras galimybė kreiptis į Lietuvos Respublikos notarus dėl notarinių veiksmų atlikimo nuotoliniu būdu.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad notarai turės teisę per nuotolį atlikti visus notarinius veiksmus, išskyrus testamentų tvirtinimą, jų priėmimą saugoti ir fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą.

Asmuo savo valiai patvirtinti turės turėti kvalifikuotą elektroninį parašą.

Daugiau informacijos rasite čia.

 

 

BENDRA INFORMACIJA

Atkreipiame dėmesį, kad ambasados konsuliniai pareigūnai nuotoliniu būdu paslaugų teikti ir toliau negalės, tačiau į ambasadą tiesiogiai ir toliau bus galima kreiptis dėl šių notarinių veiksmų atlikimo:

  1. patvirtinti tokius sandorius: testamentus, įgaliojimus, pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo, išankstinius nurodymus, sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius, bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis, pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
  2. paliudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  3. paliudyti parašo dokumentuose tikrumą;
  4. patvirtinti faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  5. priimti saugoti asmeninius testamentus;
  6. patvirtinti dokumentų pateikimo laiką.

Notariniai veiksmai atliekami tik asmeniškai į ambasadą atvykusiems Lietuvos Respublikos piliečiams - fiziniams asmenims. Notariniai veiksmai paštu neatliekami.

Notariniai veiksmai Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims - įmonėms, asociacijoms ir pan. ambasadoje neatliekami.

Remiantis Lietuvos Respublikos teise, sandorius, susijusius su Lietuvoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimu, perdavimu naudotis, įkeitimu ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymu tvirtina tik notarai Lietuvoje, todėl ambasadoje šie sandoriai netvirtinami. Ambasadoje taip pat netvirtinami rašytiniai liudytojo parodymai ir vedybų sutartys.

PASTABA:   

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo gali kreiptis ir į bet kurį Jungtinės Karalystės viešąjį notarą (Notary Public) ar teisę notarinius veiksmus atlikti turintį advokatą (Solicitor). Tam, kad Jungtinės Karalystės pareigūno patvirtintas dokumentas būtų pripažįstamas Lietuvoje, jis turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas pažyma (Apostille) Jungtinės Karalystės užsienio ir sandraugos reikalų ministerijos Legalizavimo tarnyboje.

Daugiau informacijos rasite čia. https://www.gov.uk/get-document-legalised

Užsienio valstybių piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo gali kreiptis į savo pilietybės valstybės ambasadą arba į Jungtinės Karalystės viešąjį notarą.

NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO TVARKA IR VIETA

Lankytojai notariniais klausimais priimami atskiroje priėmimo salėje, esančioje žemutiniame pastato aukšte (įėjimas iš John Islip Street, pro vartelius, nusileidus laiptais žemyn).

Įgaliojimų, sandorių ir pareiškimų surašymui bei tvirtinimui reikia iš anksto užsiregistruoti elektroniniu būdu: https://konsreg.urm.lt/visit/register/gb1 (vizito tipas - Notariniai veiksmai).

SVARBU:

Dėl testamento surašymo ir tvirtinimo būtina iš anksto susisiekti su ambasada elektroniniu paštu: [email protected] ir suderinti jo tekstą prieš atvykstant į ambasadą registracijoje numatytu laiku.

Dokumentai įgaliojimų, sandorių ir pareiškimų surašymui pateikiami atvykus Jūsų registracijoje numatytu laiku.

Atsiimti parengtus dokumentus galima tą pačią dieną. Piliečių priėmimo valandas rasite čia.

Jeigu konsuliniam pareigūnui reikia papildomos informacijos ar konsultacijos, notarinių veiksmų atlikimas gali būti atidėtas iki 10 kalendorinių dienų.

PASTABA. Iš anksto užsiregistruoti nereikia kai kreipiatės dėl:

Aukščiau minėti veiksmai atliekami konsulinio priėmimo valandomis bendroje salėje. Atvykus „Meniu“ pasirinkite „Kiti klausimai“.

Vertėjų, dirbančių Jungtinėje Karalystėje, sąrašas

AMBRAZEVIČĖ MONIKA Tel nr. 07511275262; el. p. [email protected];
interneto svetainė www.fita.me.uk
iš/į  lietuvių, anglų kalbas
ARNOLD JURGA Tel. nr. 07814476877; el. p. [email protected];
35 Bankside, Chatham, ME5 0BY
iš/į  lietuvių, anglų, rusų kalbas
BALSEVIČIENĖ DIANA Tel. nr. 07895261846; el. p. [email protected];
interneto svetainė www.dbtranslations.uk;
33 Fairless Road, Eccles, Manchester, M30 0HR
iš/į  lietuvių, anglų, rusų kalbas
ČEPAITĖ ZITA Tel. nr. 07912516625;l el. p. [email protected];
200 Headstone Lane, Harrow, HA2 6LY
iš/į  lietuvių, anglų, rusų kalbas
GRAINIENĖ VAIDĖ Tel. nr. 07791962366; Fax. 01708507589; el .p. [email protected];
interneto svetainė www.vertimai.co.uk;
57 Malvern Road, Hornchurch, Essex, RM11 1BG
raštu ir žodžiu iš lietuvių/rusų į anglų, iš anglų į lietuvių
JODONYTĖ EDITA

Tel nr. 07721777538; + 370 634 557 43; el. p [email protected]; [email protected];
interneto svetainė www.edija.com;
30 Colchester Avenue, London, E12 5LE

iš/į  lietuvių, anglų kalbas
JOKUBAUSKĖ INGA Tel. nr. 07843586462; el. p. [email protected] iš/į  lietuvių, anglų kalbas
JOKUBAUSKIENĖ LINA Tel. nr. 07783791938; fax. 02084246644; el. p. [email protected] iš/į  lietuvių, anglų kalbas
JONES LINA Tel. nr. 07757116745; el. P. [email protected];
75 St John’s Road, Redhill, RH1 6DZ
iš/į  lietuvių, anglų kalbas
KINDURYTĖ DAIVA Tel. nr. 07727679747; el. P. [email protected];
120 Lyndhurst Road, London, N22 5AT
iš/į  lietuvių, anglų kalbas
POCEVIČIENĖ AGILĖ Tel. nr. 07835154960; el. p. [email protected] iš/į  lietuvių, anglų kalbas
RADAVIČIUS RYTIS

Tel. nr. 07540987315; el. p. [email protected]

žodžiu ir raštu iš/į  lietuvių, anglų, vokiečių, rusų kalbas
RAŠČIAUSKIENĖ MARYTĖ Tel. nr. 07540321275; el. p [email protected];
interneto svetainė www.vertejai-londone.com;
4 Fleetwood Close, London, E16 3SN
iš/į  lietuvių, anglų kalbas

Informacija apie dažniausiai atliekamus notarinius veiksmus ir tam reikalingi dokumentai:

Naujienlaiškio prenumerata