Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.03.14 / Atnaujinta 2021.10.25 14:28

 

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Notariato įstatymo pakeitimus,  nuo 2021 m. liepos 1 d., yra galimybė kreiptis į Lietuvos Respublikos notarus dėl notarinių veiksmų atlikimo nuotoliniu būdu.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad notarai turės teisę per nuotolį atlikti visus notarinius veiksmus, išskyrus testamentų tvirtinimą, jų priėmimą saugoti ir fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą.

Asmuo savo valiai patvirtinti turės turėti kvalifikuotą elektroninį parašą.

Daugiau informacijos rasite čia.

 

BENDRA INFORMACIJA

Atkreipiame dėmesį, kad ambasados konsuliniai pareigūnai nuotoliniu būdu paslaugų teikti ir toliau negalės, tačiau į ambasadą tiesiogiai ir toliau bus galima kreiptis dėl šių notarinių veiksmų atlikimo:

  1. patvirtinti tokius sandorius: testamentus, įgaliojimus, pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo, išankstinius nurodymus, sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius, bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis, pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
  2. paliudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  3. paliudyti parašo dokumentuose tikrumą;
  4. patvirtinti faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  5. priimti saugoti asmeninius testamentus;
  6. patvirtinti dokumentų pateikimo laiką.

Notariniai veiksmai atliekami tik asmeniškai į ambasadą atvykusiems Lietuvos Respublikos piliečiams - fiziniams asmenims. Notariniai veiksmai paštu neatliekami.

Notariniai veiksmai Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims - įmonėms, asociacijoms ir pan. ambasadoje neatliekami.

Remiantis Lietuvos Respublikos teise, sandorius, susijusius su Lietuvoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimu, perdavimu naudotis, įkeitimu ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymu tvirtina tik notarai Lietuvoje, todėl ambasadoje šie sandoriai netvirtinami. Ambasadoje taip pat netvirtinami rašytiniai liudytojo parodymai ir vedybų sutartys.

PASTABA:   

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo gali kreiptis ir į bet kurį Jungtinės Karalystės viešąjį notarą (Notary Public) ar teisę notarinius veiksmus atlikti turintį advokatą (Solicitor). Tam, kad Jungtinės Karalystės pareigūno patvirtintas dokumentas būtų pripažįstamas Lietuvoje, jis turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas pažyma (Apostille) Jungtinės Karalystės užsienio ir sandraugos reikalų ministerijos Legalizavimo tarnyboje.

Daugiau informacijos rasite čia. https://www.gov.uk/get-document-legalised

Užsienio valstybių piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo gali kreiptis į savo pilietybės valstybės ambasadą arba į Jungtinės Karalystės viešąjį notarą.

NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO TVARKA IR VIETA

Lankytojai notariniais klausimais priimami atskiroje priėmimo salėje, esančioje žemutiniame pastato aukšte (įėjimas iš John Islip Street, pro vartelius, nusileidus laiptais žemyn).

Įgaliojimų, sandorių ir pareiškimų surašymui bei tvirtinimui reikia iš anksto užsiregistruoti elektroniniu būdu:https://keliauk.urm.lt/consult-registration/embassy/50  (vizito tipas - Notariniai veiksmai).

SVARBU:

Dėl testamento surašymo ir tvirtinimo būtina iš anksto susisiekti su ambasada elektroniniu paštu: [email protected] ir suderinti jo tekstą prieš atvykstant į ambasadą registracijoje numatytu laiku.

Dokumentai įgaliojimų, sandorių ir pareiškimų surašymui pateikiami atvykus Jūsų registracijoje numatytu laiku.

Atsiimti parengtus dokumentus galima tą pačią dieną. Piliečių priėmimo valandas rasite čia.

Jeigu konsuliniam pareigūnui reikalinga papildoma informacija ar dokumentai, notarinių veiksmų atlikimas gali būti atidėtas 20 kalendorinių dienų arba iki reikiamos informacijos ar dokumentų gavimo

PASTABA. Iš anksto užsiregistruoti nereikia kai kreipiatės dėl:

Aukščiau minėti veiksmai atliekami konsulinio priėmimo valandomis bendroje salėje. Atvykus „Meniu“ pasirinkite „Kiti klausimai“.

Informacija apie dažniausiai atliekamus notarinius veiksmus ir tam reikalingi dokumentai: