Pilietybė

Sukurta 2019.07.04 / Atnaujinta 2021.05.31 15:12

Jeigu esate Lietuvos Respublikos pilietis ir įgijote kitos valstybės pilietybę, apie tai privalote per 2 mėnesius nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos raštu pranešti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai arba Lietuvos Respublikos ambasadai Jungtinėje Karalystėje.

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, netenka Lietuvos Respublikos pilietybės nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos, išskyrus asmenis, kurie gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai  (LR PĮ 26 str. 1 d.).

Asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis:

 1. Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas;
 2. Yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.;
 3. Yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.;
 4. Yra šio straipsnio 2 ar 3 punkte nurodyto asmens palikuonis;
 5. Sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę;
 6. Yra asmuo įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio) iki jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 17 straipsnio 1 dalį;
 7. Yra asmuo -  Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jį, iki jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;
 8. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;
 9. Yra asmuo, kuris išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta dėl to, kad jis turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei;
 10. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.
 11. Asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas.

Daugiau informacijos apie pranešimą apie kitos valstybės pilietybės įgijimą, jeigu atitinkate ar neatitinkate Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 1-5, 7, 9 ar 11 punktų reikalavimus, rasite Migracijos departamento tinklapyje.

 

SVARBU:

Dokumentai dėl kitos valstybės pilietybės įgijimo gali būti pateikiami tik asmeniškai atvykus į ambasadą.

Piliečių priėmimo valandas rasite čia.

Jeigu ketinate kreiptis dėl LR pilietybės atkūrimo ar LR pilietybės grąžinimo, susisiekite su mumis el.paštu [email protected]  ir ambasados pareigūnas Jus informuos apie dokumentų pateikimo tvarką.

Įgijus kitos valstybės pilietybę, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Pranešimą apie kitos valstybės pilietybės įgijimą;
 • Lietuvos Respublikos pasą ir /arba asmens tapatybės kortelę;
 • Dokumentą, patvirtinantį kitos valstybės pilietybės įgijimo datą (natūralizacijos pažymėjimą, pilietybės suteikimo liudijimą ir pan.), patvirtintą pažyma (Apostile);

Svarbu: Užsienio valstybės pasas kitos valstybės pilietybės įgijimo datos nepatvirtina.

 • Dokumento, patvirtinančio kitos valstybės pilietybės įgijimą, vertimą į lietuvių kalbą (ambasada vertimų paslaugų neteikia ir vertimų tikrumo netvirtina);
 • Dokumentus, patvirtinančius Pilietybės įstatymo 7 straipsnio 1-5, 7 ar 9 punktuose nurodytas sąlygas, jeigu Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Jeigu Jūsų vaikas Jungtinės Karalystės pilietybę įgijo gimdamas, kartu su pranešimu ir asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais turite pateikti:

 • Tėvo arba motinos Jungtinės Karalystės pasą, galiojusį vaiko gimimo metu.
 • Jeigu nei vienas iš tėvų nėra Jungtinės Karalystės pilietis - HM Passport Office išduotą pažymą, patvirtinančią, kad Jūsų vaikas įgijo Jungtinės Karalystės pilietybę gimimu. Ši pažyma turi būti patvirtinta pažyma (Apostille) ir išversta į lietuvių kalbą (ambasada vertimų paslaugų neteikia ir vertimų tikrumo netvirtina).

Konsulinis mokestis už pranešimą apie kitos valstybės įgijimą neimamas.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Daugiau informacijos galite rasti Migracijos departamento prie lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata