Informacija karo prievolininkams

Sukurta 2021.07.09

Bendra informacija užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos karo prievolininkams

Siekiant parengti piliečius Lietuvos krašto gynybai kiekvienais metais dalis piliečių nuo 18 iki 23 m. šaukiami atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis turi konstitucines piliečio, taip pat ir karo prievolės, teises ir pareigas, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos. Vien tik išvykimas (išvykimo deklaravimas) neatleidžia nuo karo prievolininko pareigų vykdymo, kadangi karo prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo. Jeigu būtų paskelbta mobilizacija Lietuvoje, užsienyje gyvenantiems lietuviams nebūtų taikoma jokių išimčių ir jie turėtų atvykti į savo regioninius karo prievolės ir komplektavimo skyrius (toliau RKPKS).

Jei patekote į šaukiamųjų sąrašus (pasitikrinti galite čia), iškart atvykti nebūtina, galima susisiekti su savo RKPKS ir nuotoliniu būdu.

Dokumentų pateikimas nuotoliniu būdu. Kaip tai padaryti?

Susisiekti ir pateikti RKPKS reikalingus dokumentus ir duomenis galima:

 • atvykus į RKPKS asmeniškai ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • perduoti per įgaliotą (notaro arba per www.igaliojimai.lt) asmenį;
 • registruota pašto siunta (pridėti galiojančio asmens tapatybės dokumento kopiją, šiai kopijai nebūtinas notaro tvirtinimas);
 • pateikti elektroninių ryšių priemonėmis pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu (pvz., www.gosign.lt/lt/);
 • per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo informacinę sistemą E. pristatymas, būtinai nurodant vardą, pavardę, gimimo datą ir eilės numerį šaukiamųjų sąraše arba kartu atsiunčiant galiojančio asmens tapatybės dokumento kopiją (šiai kopijai nebūtinas notaro tvirtinimas).

Dokumentai užsienio kalba (išskyrus anglų k.) turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti kartu su dokumentų originalais (užtenka pasirašyti vertimą atlikusio vertėjo ar patvirtinti biuro) arba su teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis (įprastai notaro) dokumentų kopijomis.

Gyvenančių užsienyje karo prievolininkų pareigos

 • Karo prievolininkai, nuo 18 iki 60 metų vyrai, išvykę gyventi į kitą valstybę ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, privalo nedelsdami informuoti savo RKPKS (kurio teritorijoje karo prievolininkas gyveno prieš išvykdamas) apie pasikeitusią savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietą. Ši informacija reikalinga karinės įskaitos tvarkymui, ji padėtų susisiekti su karo prievolininkais paskelbus mobilizaciją ar informuojant dėl šaukimo į privalomąją karo tarnybą.
 • Pasirašytą ir nuskenuotą savo pranešimą (jo formą galite gauti iš savo RKPKS) apie savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietą kartu su nuskenuotu asmens dokumentu reikia atsiųsti į savo RKPKS el. paštu.

Dviguba pilietybė

Dvigubos pilietybės turėjimas neatleidžia nuo karo prievolininko pareigų. Asmens LR pilietybės faktas yra matomas Gyventojų registre, kurio duomenimis remiasi Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, administruojanti LR karo prievolininkų registrą. Kol Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba negauna duomenų iš šių oficialių valstybinių registrų, jog asmuo neteko LR pilietybės, tol vykdo asmens atžvilgiu karo prievolės procedūras (įskaitant administracinių nusižengimų teiseną).

Piniginės kompensacijos

 • Į privalomąją karo tarnybą šaukiamiems karo prievolininkams yra apmokamos kelionių (pirmyn ir atgal į RKPKS, Karinės medicinos ekspertizės komisiją ir tarnybos vietą) išlaidos.
 • Karo prievolininkams, gyvenantiems Lietuvoje, kompensuojama ne daugiau kaip 6 eurai už vieną kelionę. Karo prievolininkams, kurių gyvenamoji vieta yra Europoje kompensuojama ne daugiau kaip 101,40euraiuž vieną kelionę, o tiems, kurių gyvenamoji vieta ne Europoje, kompensuojama ne daugiau kaip 390 eurų. Daugiau informacijos rasite čia.

Karinės medicinos ekspertizės komisija

Nuo karo prievolės atleidžiama arba tarnyba atidedama dėl medicininių priežasčių tik patikrinus sveikatą Lietuvoje ir gavus vertinimą iš Karinės medicinos ekspertizės komisijos medicinos specialistų.

Tarnyba kitos valstybės kariuomenėje

 • Lietuvos Respublikos pilietis, norintis atlikti karinę tarnybą užsienio valstybėje, turi kreiptis dėl LR Vyriausybės leidimo (kreipiamasi į Vidaus reikalų ministeriją). Su šiuo leidimu atlikus tarnybą NATO ar Europos Sąjungos valstybėse narėse, galima kreiptis į Lietuvos kariuomenės vadą dėl privalomosios tarnybos įskaitymo.
 • Jeigu LR pilietis, negavęs Vyriausybės leidimo, tarnauja kitos šalies kariuomenėje –pagal Pilietybės įstatymo 24 str. 4 p. praranda LR pilietybę.

Aktyvus rezervas

Įskaičius privalomąją pradinę karo tarnybą, asmuo gali būti šaukiamas į aktyviojo rezervo karių mokymus. Aktyviojo rezervo kario atliekamos tarnybos aktyviajame rezerve trukmė -10 metų nuo skyrimo į aktyvųjį rezervą (išleidimo į atsargą). Į aktyvųjį rezervą paskirti karo prievolininkai dalyvauja pratybose ir mokymuose nuo 20 iki 60 dienų per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį.

Atsakomybės vengimas

Asmenims, nevykdantiems karo prievolininko pareigų yra taikoma administracinė atsakomybė, numatanti baudą nuo 30 iki 60 eurų. Už pakartotinį tokių pareigų neatlikimą gali būti skiriama bauda iki 140 eurų. Už šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimą gali grėsti administracinė atsakomybė, numatanti baudą nuo 140 iki 300 eurų. Asmeniui, keletą kartų pritaikius administracinę atsakomybę, gali būti inicijuojama baudžiamoji atsakomybė, pagal BK 314 str. 2 d.

Kur kreiptis?

Jeigu kyla klausimų susisiekite su karo prievolės specialistais. Jų kontaktus rasite čia.